spot_img
Lifeinfo.bgМедицинаОрганични съединенияКръвна захар, норма, ниска и висока стойност

Кръвна захар, норма, ниска и висока стойност

-

Названието кръвна захар е медицински термин, който се отнася за концентрацията на глюкозата в кръвта на отделния индивив. Кръвна захар е най-важното въглехидратно гориво в тялото ни. Когато се храним. по-голямата част от циркулиращата глюкоза постъпва именно от храната.

На гладно глюконеогенезата и гликогенолизата поддържат концентрациите на глюкоза. Много малко чиста глюкоза се намира в храната, а повече от нея се среща в по-сложните въглехидрати, които се разграждат до монозахариди чрез храносмилателния процес.

Кръвна захар

Около половината от всички въглехидрати в диетата са под формата на полизахариди, а останалите като по-прости захари. Около две трети от захарта в храната е захароза, която е дизахарид на глюкоза и фруктоза. Глюкозата се класифицира като монозахарид, тъй като не може да бъде разградена допълнително чрез хидролиза.

Освен това се класифицира като хексоза поради нейния скелет от шест въглерода и като алдоза поради наличието на алдехидна група при въглерод. Алдехидната група кондензира с хидроксилна група, така че глюкозата съществува като полуацетална пръстенна структура. Тази пръстенна структура обяснява много от реакциите на глюкозата.

Обикновено концентрацията на глюкоза в кръвта се поддържа при относително стабилна концентрация от 80 до 120 mg/dl (милиграма н децилитър). Силните редуциращи свойства на глюкозата я направиха относително лесна за измерване и по този начин клиничната оценка на циркулиращата глюкоза е бил един от най-ранните тестове, достъпни в лабраторните изследвания.

Неотдавнашното въвеждане на технологията за микроглюкоза оксидаза вече дава  възможност на хората да измерват собствената си концентрация на глюкоза в кръвта и несъмнено прави оценката на кръвната захар най-широко използваният тест за кръвтна захар в домашни условия. Разбирането на методите за измерване на кръвната захар може да помогне на лабораториите да интерпретира стойностите и да избегнат капаните на неточното изследване.

Концентрацията на кръвна захар в артериите

Лабораторните изследвания обикновено се правят с венозни проби. Ако венозната циркулация се забави, като например оставяне на турникет за продължителен период от време, концентрацията пада още повече. По този начин трябва да се вземат проби след освобождаване на турникета. Проучванията показват, че концентрацията на кръвна захар може да падне до 25 mg/dl, когато турникетът е оставен на място за 6 минути.

Концентрацията на глюкоза в капилярните проби е междинна стойност между венозната и артериалната. Затоплянето на крайника увеличава капилярния поток и „артериализира“ пробата, докато охлаждането или турникетът намалява потока и понижава концентрацията на глюкоза.

Както червените кръвни клетки, така и левкоцитите съдържат ензими. Следователно глюкозата ще се тсвои и концентрацията й в пробата от кръв ще намалее с времето. Обикновено се говори, че скоростта на загуба е приблизително 5% на час, но може да достигне 40% за около три часа.

Консумацията на глюкоза в проби от общата кръв може да бъде предотвратена чрез добавяне на натриев флуорид към пробата за инхибиране на гликолитичните ензими. Този подход е най-често прилаганият метод в клиничната лаборатория.

Той е ефективен освен в ситуации, при които системата е претоварена, като например при проби от пациенти с левкемия, които съдържат голям брой левкоцити. Натриевият флуорид има основен недостатък, тъй като неговата употреба прави пробата неприемлива за други определяния като натрий и пикочна киселина.

Бързото отделяне на пробата или охлаждането също ще предотврати гликолизата и ще позволи пробата да се използва за други определяния. Нехемолизираните проби, които са били отделени в рамките на 30 минути след вземането, обикновено се считат за подходящи. Бързото охлаждане на пробата, последвано от центрофугиране, е още по-ефективно за предотвратяване на гликолиза.

Концентрацията на глюкоза може да се определи в проби от венозна кръв, плазма или серум. Ако се използва обща кръв, концентрацията ще бъде по-ниска, отколкото ако се използва плазма или серум. Това се дължи на по-голямото водно съдържание на клетъчната фракция. Обикновено концентрацията на глюкоза в общата кръв е с около 15% по-ниска, отколкото в плазмата или серума, но разликата ще бъде по-малка при пациенти с нисък хематокрит.

Интересно е, че стойността кръвна захар не може да се определи с точност в проби взети след смъртта, тъй като както гликогенолизата, така и гликолизата продължават след смъртта. Разумна оценка на концентрацията на глюкоза в кръвта преди смъртта може да се получи чрез измерване на концентрацията на глюкоза в стъкловидното тяло на окото, което не съдържа гликолитични ензими.

Домашно наблюдение на кръвна захар –  измерване

Глюкозооксидазата и реагентите за измерване на генерирането на водороден пероксид могат да бъдат свързани към филтърна хартия и системата да се използва за измерване на концентрациите на глюкоза в капка капилярна кръв. Това води до най-важната промяна при мониторинг на  диабета след въвеждането на инсулина.

Таблица на кръвната захар (норми и стойности)

Пациентите се инструктират да вземат кръвна проба чрез убождане на върха на пръста си с ланцет. Предлагат се ланцети с пружина. Те са лесни за използване и причиняват минимален дискомфорт. Изненадващо, много пациенти смятат дискомфорта от пръста за предпочитан пред неудобството и естетическия неприятен резултат от вземането на проба от урина за изследване.

След това капка цяла капилярна кръв се поставя върху реагента, свързан към хартиената лента. Вместо да се използва известен обем кръв, излишъкът от кръв се излага на фиксирано количество глюкозооксидаза за краен период от време, за да се оцени концентрацията. След обикновено 1 минута, излишната кръв се отстранява чрез измиване или избърсване и цветът се оставя да се развие. След това концентрацията се оценява чрез сравняване с цветна диаграма или чрез използване на портативен измервател.

Уредите за измерване на кръвна захар стават все по-модерни, компактни и надеждни. Вече се предлагат модели с джобен размер за малкия джоб на ризата и са разработени прототипни модели, които съхраняват часа, датата, резултата и дозите инсулин за по-късно графично отпечатване в дома на пациента или в кабинета на лекаря. Несъмнено в близко бъдеще ще бъдат възможни измерватели на отражението, които имат достъп до сложни алгоритми за препоръчване на промени в дозата инсулин, предписана за конкретния пациент.

Гликиран хемоглобин (HbA1c)

Тест, който отразява дългосрочния контрол на кръвна захар при диабетици, е концентрацията на хемоглобин A1c. Когато хемолизатите на червените кръвни клетки се хроматографират, три или повече малки пика, наречени хемоглобин А1а, А1b и А1с, се елуират преди основния пик на хемоглобин А.

Тези „бързи“ хемоглобини се образуват чрез необратимо свързване на глюкоза към хемоглобина в двуетапна реакция. Процентът на гликозилиран хемоглобин зависи от средната концентрация на глюкоза, на която червените кръвни клетки са изложени с течение на времето. Тъй като средният живот на червените кръвни клетки е 120 дни, процентът на гликозилиран хемоглобин дава добра индикация за степента на контрол на кръвната захар през предходните седмици.

Хемоглобин A1c е количествено най-големият пик, така че повечето лаборатории го измерват селективно, въпреки че някои лаборатории измерват всички „бързи“ хемоглобини. Използват се множество биохимични методи, включително електрофореза, мини колони, радиоимуноанализ и течна хроматография под високо налягане. За съжаление няма стандарти или референтни методи за този тест. Някои методи включват лабилен хемоглобин Ale в тяхното измерване.

Това е обратимо гликозилиран хемоглобин А, който зависи от текущата концентрация на глюкоза в кръвта и може фалшиво да повиши резултатите. Затова е важно да знаете местните болнични норми и вариации.

Тест за глюкозен толеранс

През 1979 г. международна работна група, спонсорирана от Националната група за данни за диабета към Националния институт по здравеопазване, разработва  класификационна рамка и критерии за диагностициране на захарен диабет. Често диагнозата захарен диабет може да бъде направена въз основа на повишени произволни кръвни захари или кръвни захари на гладно. При специални обстоятелства е необходим тест за глюкозен толеранс, за да се установи диагнозата.

Тестът трябва да се направи сутрин, след 10 до 14-часово гладуване, при което на пациента е разрешена само вода. Пациентите нямат право да пушат по време на изследването. Получава се кръвна захар на гладно. След това на възрастните се дава напитка, съдържаща 50 или 75 гр. глюкоза. На децата се дават 1,75 гр/кг идеално телесно тегло до 75 гр, а на бременните пациентки се дават 100 гр глюкоза.

Отчитането на времето започва, когато пациентът започне да пие глюкозния разтвор. Кръвни проби се вземат на всеки 30 минути в продължение на 2 часа при възрастни и деца. При бременни пациенти кръвните проби се вземат на всеки час в продължение на 3 часа.

Подходи при измерване на кръвна захар

Има три основни подхода за лабораторно измерване на концентрацията на кръвната захар: редуциращи методи, кондензационни методи и ензимни методи.

Редукционните методи са най-старите и се възползват от редуциращите свойства на глюкозата, за да променят състоянието на метален йон, докато глюкозата се окислява. Редуциращите методи са неспецифични и всеки силен редуциращ агент може да реагира кръстосано, за да доведе до фалшиво повишени стойности. Въпреки че могат да се добавят стъпки за премахване на повечето кръстосано реагиращи редуциращи агенти, този подход до голяма степен е изоставен в клиничната лаборатория.

Алдехидната група на глюкозата може да претърпи кондензация с ароматни съединения, за да се получи оцветен продукт. При най-често използваната реакция на кондензация о- толуидинът реагира с глюкозата, за да образува глюкозамин, който има интензивен зелен цвят. След това цветът се измерва спектрофотометрично, за да се оцени концентрацията на глюкоза.

Реакцията е бърза, а интензивният цвят позволява висока степен на чувствителност. Други алдози могат да реагират кръстосано, но само манозата и галактозата дават силно оцветен продукт. Тези захари не се намират в големи концентрации в кръвта и тяхната кръстосана реактивност обикновено не е значителна.

Ензимът глюкозооксидаза реагира с глюкоза, вода и кислород, за да образува глюконова киселина и водороден пероксид. След това водородният пероксид може да се използва за окисляване на хромоген или консумацията на кислород, измерена за оценка на количеството налична глюкоза. Във воден разтвор приблизително 66% от d -глюкозата е в състояние β и 34% съществува като α- d -глюкоза. Скоростта на взаимно преобразуване зависи от pH и температурата.

Някои методи добавят глюкомутаростаза към реагентите, за да ускорят превръщането в бета аномер, но това не изглежда да променя клиничните резултати. Измерването на генерирания водороден пероксид не е толкова специфично, колкото първата реакция на глюкозооксидаза. Многобройни редуциращи вещества могат потенциално да инхибират окисляването на хромогена.

Въпреки че пикочната киселина и креатининът, дори при пациенти с уремия, изглежда имат малък ефект върху резултатите, аскорбиновата киселина ще доведе до фалшиво ниски измервания на кръвната захар. Високата концентрация на пикочна киселина в урината ще повлияе на резултата и затова методите на глюкозооксидазата не са пряко приложими към пробите от урина. Измерването на консумацията на кислород с помощта на специфичен за кислорода електрод избягва проблема с интерфериращите редуциращи агенти. Като цяло методът на глюкозооксидазата е относително евтин и специфичен.

Измерване на кръвна захар в домашни условия

В повечето ръце методът с глюкозооксидазни ленти е точен и надежден. Тъй като се използва цяла кръв, резултатите обикновено са малко по-ниски от едновременните венозни проби, но това се балансира от факта, че капилярната кръв има по-висока концентрация на глюкоза от венозната кръв.

Измерване на кръвна захар (със сензор, с уред / апарат и глюкомер)

Повечето пациенти могат визуално да преценят правилната стойност, но няколко пациенти постоянно разчитат неправилно визуалните диаграми и трябва да използват измервател на отражението. Това може да се дължи на неочаквано високото разпространение на нарушенията на цветоусещането при диабетици.

Основните грешки са неуспехът да се постави достатъчно голяма капка кръв върху лентата и неточното време. За пациенти, които използват измерватели на отражението, друг източник на грешка е невъзможността да се поддържа машината чиста и калибрирана. След като цветът е проявен, той е относително стабилен, така че пациентите могат да бъдат инструктирани да носят проявените ленти в кабинета на лекаря, за да може да се провери точността.

Референтни стойности на кръвна захар от пръста, измерени с глюкомер (таблица)

Лентите за глюкозооксидаза вече са евтини, а измервателните уреди за отражение са средно до 50лв, като има и по-скъпи. Пациент, който има лабораторно определяне на кръвната захар на седмична или двуседмична база, може да спести пари, като се научи да измерва домашната глюкоза.

„Фалшиви проби“ на Гликиран хемоглобин (HbA1c)

Някои състояния, като уремия, поглъщане на аспирин и алкохолизъм, могат да причинят фалшиво повишаване на гликозилирания хемоглобин. Фалшиво ниските проценти на гликозилатните хемоглобини могат да бъдат причинени от уремия, анемия, вариантни хемоглобини като хемоглобин S и бременност.

Чувствителността на измерването на хемоглобин A1c е такава, че тестът не може да се използва за диагностициране на диабет, но е полезно средство за проследяване на контрола на кръвната захар на пациент с диабет. Измерването на други гликозилирани протеини се изследва и евентуално може да измести измерванията на гликозилиран хемоглобин.

Тест за глюкозен толеранс

Оралният тест за глюкозен толеранс е изпълнен с потенциални проблеми и трябва да се следва стриктно спазване на протокола, за да се стигне до валидно заключение. Хората не трябва да изпитват остър медицински или хирургичен стрес. Те трябва да бъдат тествани няколко месеца след възстановяването.

Хора, които са хронично недохранени или които са били с ограничение на въглехидратите, ще имат преувеличени реакции на кръвната захар. Като цяло, пациентът трябва да има поне 150 гр прием на въглехидрати и нормална физическа активност в продължение на 3 дни преди теста. Болните, които са били приковани към леглото в продължение на три или повече дни, също трябва да отложат изследването до възстановяване. Ако е възможно, хората трябва да спрат всички лекарства за три  дни преди изследването. Пациенти, които са претърпели скорошна гастректомия, трябва да се наблюдават внимателно за алиментарна хипогликемия.

Съкратен скрининг тест за глюкозен толеранс се препоръчва за всички жени между 24-та и 28-ма седмица на бременността. Тестът се състои от 50 гр перорална глюкоза и измерване на венозна плазмена глюкоза един час по-късно. Тестът може да се прилага по всяко време на деня и без гладуване.

Източници и използвана литература:

    1. ncbi.nlm.nih.gov/books/
    2. diabetes.org.uk
    3. ncbi.nlm.nih.gov
    4. bhf.org.uk

Подобни статии

Последни статии